Ecologische aanpak processierups

02 Jun 2020 in Eikenprocessierups

Door TuindingenWaarom wordt het elk jaar steeds erger en erger met de verspreiding van de eikenprocessierups.

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder.

Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Europa kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen.

De rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar de naam eikenprocessierups.

Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
 

tuininrichting-stad-slecht-voor-biodiversiteit-insecten-eikenprocessierups

De invasie ontstaat door de steriele inrichting van onze buitenruimten

Honderd jaar geleden hadden we nog tuinen met veel inheemse planten en erfwallen van allerlei soorten bomen en struiken. De houtwallen verdwenen de klassieke natuurlijke tuinen werden ook vervangen door onderhoudsarme tuininrichtingen. De openbare ruimte hebben we gecompenseerd met rijen bomen. Die heel autistisch op 14 meter afstand van elkaar langs wegen werden neergezet: netjes en strak, rijen met dezelfde soorten bomen. Naast een strak gemaaid bermbeheer is dit vragen om problemen. Naast het bomenbeleid is ook de (tuin) een versteende binnenplaats geworden kadastraal recht, hutjemutje volgebouwde woonwijken met zoveel als mogelijk verhardingen en te kust en te keur schuttingen als omheining voor de versteende binnenplaats/moderne tuin) 

 

Hoe diverser, hoe stabieler:

Spijtig genoeg staat die diversiteit vandaag onder druk, net zoals we dat ook elders kunnen waarnemen. De toenemende verstedelijking die de specifieke Habitats van fauna en flora versnippert, vervuiling, klimaatveranderingen, de drukke bezetting van sommige groene ruimten, de komst van invasieve exotische soorten, de opdroging van vochtige zones… zijn allemaal factoren die vele levende soorten kwetsbaar maken of een rechtstreekse bedreiging vormen voor hun overleving.

Gelukkig zijn er nog tuinen met rijke biotopen, maar ook deze zijn kwetsbaar en versnipperd door toenemende verstedelijking. De biotopen zijn klein en vaak onderling niet goed verbonden, of doorsneden door infrastructuur.

Daarbij komt nog een sneeuwbaleffect: omdat er tussen fauna en flora onderling complexe en broze relaties zijn. Sterft er één soort uit, dan is dit misschien voor een leefgebied nog te ‘overzien’. Vaak kan een andere soort de ‘taken’ van de verdwenen soort overnemen. Maar er zijn ook soorten, die niet zomaar vervangen kunnen worden, dit noemen we sleutelsoorten. Zij zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van andere soorten in een leefgebied en soms ook voor het leefgebied zelf. Als sleutelsoorten verdwijnen kan een leefgemeenschap totaal uit evenwicht raken doordat andere soorten ook bedreigd raken, of juist enorm toenemen.
 

Processierups-vijanden-ecologisch-tuininrichten

 

Hoe komt het dat het niet goed gaat met biodiversiteit? 

Hier zijn vier hoofdredenen voor:

1. Verzuring

Door uitlaatgassen, uitstoot in de landbouw en de industrie komt steeds meer stikstof in de lucht terecht, die neerslaat en hierdoor verzuurt de bodem. De planten en dieren die van oorsprong thuishoren in deze gebieden worden verdrongen en verdwijnen.

2. Verdroging

We hebben onze ruimte zo ingericht dat water zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Ons grondwaterpeil zakt en hiermee ook de grondwaterstand in tuinen en openbare ruimtes. Dit terwijl de natuur water nodig heeft, en alle planten en dieren die hier leven.

3. Versnippering

Wegen en woonwijken zijn dwars door leefgebieden van dieren aangelegd. Hierdoor zijn deze leefgebieden versnipperd en geïsoleerd van elkaar geraakt. Dieren kunnen hun soortgenoten niet meer bereiken. Als ze niet kunnen migreren, wordt hun leef oppervlakte te klein. Door inteelt neemt de genetische variatie af en verzwakt de soort.

We hoeven niet lijdzaam toe te zien

Stel dat evenwicht zou wegvallen, dat zou op vele fronten een ramp betekenen. Het natuurlijke netwerk van de oneindige variëteit aan dier- en plantsoorten op aarde valt steeds meer uit elkaar. Bijen, hommels en vele andere insecten die zorgen voor de bestuiving van onze planten verdwijnen in een angstwekkend tempo van de aardbodem. Met alle gevolgen van dien, want als één soort verdwijnt, kan dat dodelijk zijn voor een andere soort.

 

Insecten lokken met planten

Om insecten te lokken kun je diverse planten in de tuin zetten, vroegbloeiers en laatbloeiers. Denk daarbij aan brandnetel, kardinaalsmuts, duizendblad, hazelaar, kornoelje, vuilboom, klimop, dille, kamperfoelie, goudsbloem, campanula, lavendel, heide, marjoraan, marjolein, oregano, sneeuwbal en kattenkruid.

Lees de blogs van Maarten Wielandt >> diervriendelijk je tuininrichten is meer dan lijstjes volgen << 
 

Insecten lokken met schuilplaatsen

Insecten kunnen ook naar de tuin gelokt worden door ze een schuilplaats te bieden voor de overwintering of waar ze eitjes kunnen leggen.

Insecten gebruiken daarvoor planten maar ook afgevallen bladeren, takjes en stenen. Om te beginnen kunnen we de bladeren die van de bomen vallen laten liggen en onder de struiken harken. Dat is al een schuilplek voor talloze diertjes en het vormt nog een goede bodembeschermer en bodemverbeteraar ook.

Extra nuttige voorzieningen:

Insectenhotel; Plaats een insectenhotel op een zonnige plaats in je tuin het hotel zal snel bewoond worden door heel wat nuttige insecten. Dit zorgt ervoor dat insecten niet alleen even langskomen, maar ook langer in jouw tuin zullen blijven. Ook gebruiken de insecten de huisvesting als nestgelegenheid.

Stapel en hergebruik oude materialen; stoeptegels dakpannen en puin dienen als schuilplaats, maar ook om te nestelen. Zonnige stenen worden door insecten gebruikt om op te warmen. Spinnen en solitaire wespen, maar ook kikkers, padden, hagedissen en salamanders kunnen zich erin verstoppen. Soms nestelen er zelfs kleine vogels. Zo'n muurtje vol dieren vormt dan weer een voedselbank voor andere soorten, zoals egels.

Wat dacht je van een egelhuis in een stapelmuur? Maak er een tunnel in naar een stevig ingebouwd egelnest. En tegelijk zal je slakkenpopulatie afnemen.

Benut de kieren en openingen tussen stapelstenen door er plantjes tussen te zetten als Vetkruid, Muurleeuwenbek, Spoorbloem.

Zo maak je van spullen die anders afgevoerd zouden worden toch iets heel nuttigs.

natuurlijke-tuininrichting-plaagbestrijding-processierups

Lokken van vogels en vleermuizen naar de tuin zorgt voor een natuurlijk evenwicht

Vogelvriendelijke tuininrichting: planten zijn een bron van leven. Sommigen dragen bessen die de vogels kunnen eten. Anderen trekken insecten aan die op het menu van tuinvogels staan. Kies dus ook de juiste soorten.

Kruiden: brandnetel, grote kaardenbol, koninginnenkruid, boerenwormkruid, duizendblad, engelwortel

Bloeiende, insectenvriendelijke planten (deze bloeien over een lange periode): gewone klimop, hop, wilde wingerd, vingerhoedskruid, boerenwormkruid, wilde marjolein, grote kaardenbol, gewone pastinaak, veldsalie, echte guldenroede, wilde ridderspoor, look-zonder-look

Hagen en heggen: gewone braam, wilde lijsterbes, Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, gewone hulst, eenstijlige meidoorn, gewone vlier, rode koernoelje, zwarte els, gewone klimop

Bomen en struiken: één- en tweestijlige meidoorn, sleedoorn, zoete kers, hazelaar, hondsroos, rode kornoelje, zomereik, wintereik, gelderse roos, vuilboom, gewone vlier, wilde lijsterbes, gewone liguster, schietwilg

Als er dan voldoende verschillende insecten in de tuin te vinden zijn, komen de vleermuizen graag aanvliegen. Een vleermuis eet gemiddeld 300 insecten per nacht. Dat nachtelijke menu bestaat uit nachtvlinders, kevertjes en muggen. Mocht de eikenprocessievlinder in de buurt zijn, dan eet de vleermuis die ook graag op. 

Voor vleermuizen kun je ook vleermuiskasten ophangen, zodat je ze aan je tuin bindt. Een nestkast voor vleermuizen hang je best op een rustige plaats en minimaal 3 meter hoog aan een stevige boom is een ideale locatie. Zorg dat de voorzijde van de nestkast naar het zonlicht gericht is. En zorg dat de aanvliegopening vrij van takken of bladeren is en blijft
 

 

Invasie van de eiken processierupsen

Wanneer een invasieve exoot zich ergens nieuw vestigt, is deze bevrijd van zijn natuurlijke vriend en vijand. Ze kunnen zonder enige moeite gaan woekeren, of vermeerderen waardoor biologische invasies ontstaan, die ten koste gaan van de oorspronkelijke, inheemse soorten.

Handmatig bestrijding van de eikenprocessierups dweilen met de kraan open

“Gemeenten en overheid hebben te lang zitten suffen en het probleem te groot laten worden”

Zonder chemische bestrijding is dit probleem niet meer op te lossen wordt veelal beweerd, kunnen we dus stellen dat de natuur niet meer het herstellende vermogen heeft om de eikenprocessierups invasie onder controle te krijgen? 

Stel dat we enkel de bestrijding van de eikenprocessie rups op belangrijke openbare plekken blijven uitvoeren en de overige nesten laten zitten en de miljoenen euro’s die voor de komende jaren zijn vrijgemaakt voor de bestrijding van de processierups gaan inzetten voor de opbouw van meer biodiversiteit, zodat de kringloop van de natuur wordt geholpen om weer te gaan functioneren zoals het bedoeld is.
 

De lange termijn oplossing hiervoor is:

•         Het ophangen van nestkastjes of stimuleren van nestplaatsen voor koolmees, pimpelmees, kauw, mus, spreeuw, koekoek en boomklever 

•         De monocultuur doorbreken van veel dezelfde boomsoorten

•         Het zaaien van bloemenmengsels met een mengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemige planten creëer je een natuurlijk evenwicht in de buurt van eikenbomen met eikenprocessierupsen.

•         Maaibeheer aanpassen van bermen

•         Vergroen de tuin met meer planten bomen, struiken en creëer rommelhoekjes van stapelstenen nestplaatsen voor insecten en vogels hang een insectenhotel en vleermuizen kast

 

Deze ecologische aanpak is de bestrijding voor de lange termijn. Het vraagt om een vooruitziende blik, maar zal zeker haar vruchten afwerpen waardoor we minder overlast van de eikenprocessierups hebben en houden en een gezonde en mooiere omgeving.
 

succes 


0
Deel je mening in een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Heb je al een account en wil je liever reageren onder je eigen naam? Klik dan eerst hier om in te loggen.


Mellisa Avatar

Mellisa 3 jaar geleden
De Econier schreef op: 10-2-2020 21:00:34
Goed artikel! Met het meeste ben ik het eens en sta ik ook 100% achter. Het enige waar ik toch m'n twijfels heb zijn de standaard insecten hotels. Ik noem ze zelf altijd de 'action' insecten hotels.

Het probleem zit hem er in dat iedereen ze aanschaft denkende de (inheemse!) bijen te helpen, maar helaas niet beseft dat het ook dergelijk onderhoud vergt! Ze moeten jaarlijks worden schoongemaakt, met uiterste zorg van zij de er gebruik van maken. Wordt dit niet correct gedaan, wordt het een bron van ziekten en parasieten (waaronder mijten). De hoeveelheid hotels zal dan waarschijnlijk niet direct ten goede gaan doen aan de inheemse bijen populaties. Daarnaast is vaak de lengte van de buisjes niet helemaal in orde. Solitaire bijen maken als het ware kamers in de buisjes waar telkens 1 ei en wat voedsel in wordt gelegd. Achtertuin worden veelal vrouwtje gelegd, voorin de mannetjes. De mannetjes komen iets eerder uit, om zo de kans te verkleinen dat ze laten met hun zusjes. Als de buis te kort is, kan het zo zijn dat de alleen eitjes van mannetjes worden gelegd. Voorde voortplanting en het bestaan van de soort dus ook niet helemaal ideaal. Buisjes van ongeveer 14cm wouden aangeraden, zorg dat je ze eruit kan halen, om ze jaarlijks schoon te kunnen maken.

Ik wil eigenlijk vooral meegeven om u goed in te lezen op het houden van insecten hotels, net zoals u dat bij de aanschaf van een huisdier ook zou doen. 

Nogmaals, goed artikel. Samen werken we naar een duurzamere leefomgeving!

​​​​


Dit is mijn insectenhotel dat ik vorig jaar heb gemaakt van afvalhout en boomstammetjes. Volgens diverse beschrijvingen op internet gaten geboord van verschillende diameters en de ingangen afgerond, zodat ze hun vleugeltjes niet beschadigen.

Bekijk hier mijn insectenhotel


De Econier Avatar

De Econier 3 jaar geleden
Goed artikel! Met het meeste ben ik het eens en sta ik ook 100% achter. Het enige waar ik toch m'n twijfels heb zijn de standaard insecten hotels. Ik noem ze zelf altijd de 'action' insecten hotels.

Het probleem zit hem er in dat iedereen ze aanschaft denkende de (inheemse!) bijen te helpen, maar helaas niet beseft dat het ook dergelijk onderhoud vergt! Ze moeten jaarlijks worden schoongemaakt, met uiterste zorg van zij de er gebruik van maken. Wordt dit niet correct gedaan, wordt het een bron van ziekten en parasieten (waaronder mijten). De hoeveelheid hotels zal dan waarschijnlijk niet direct ten goede gaan doen aan de inheemse bijen populaties. Daarnaast is vaak de lengte van de buisjes niet helemaal in orde. Solitaire bijen maken als het ware kamers in de buisjes waar telkens 1 ei en wat voedsel in wordt gelegd. Achtertuin worden veelal vrouwtje gelegd, voorin de mannetjes. De mannetjes komen iets eerder uit, om zo de kans te verkleinen dat ze laten met hun zusjes. Als de buis te kort is, kan het zo zijn dat de alleen eitjes van mannetjes worden gelegd. Voorde voortplanting en het bestaan van de soort dus ook niet helemaal ideaal. Buisjes van ongeveer 14cm wouden aangeraden, zorg dat je ze eruit kan halen, om ze jaarlijks schoon te kunnen maken.

Ik wil eigenlijk vooral meegeven om u goed in te lezen op het houden van insecten hotels, net zoals u dat bij de aanschaf van een huisdier ook zou doen. 

Nogmaals, goed artikel. Samen werken we naar een duurzamere leefomgeving!

​​​​


Eikenprocessierups

De natuurlijke vijanden ter bestrijding van de eikenprocessierups.

Het verminderen van de eikenprocessierups door hun natuurlijke vijand te lokken blijkt een succesvolle methode


Door Tuindingen

Eikenprocessierups

Jeuk van brandharen verhelpen

als je niet oppast krab je ze open en worden het wondjes.


Door Tuindingen

Eikenprocessierups

Ecologische aanpak processierups

Meer biodiversiteit en een gezonde en mooiere omgeving.


Door Tuindingen

Eikenprocessierups

Contact vermijden en herken de klachten

Invasie van de processierups gaat onverminderd door


Door Tuindingen

De Tuindingen nieuwsbrief

Ontvang iedere week de leukste en groenste nieuwsbrief vrijblijvend in je mailbox