Grootste tuincentra verkopen nog steeds planten met pesticiden.


Door Jan de B

Afbeelding bij Grootste tuincentra verkopen nog steeds planten met pesticiden.


Grootste tuincentra verkopen nog steeds planten met pesticiden. 

Onderzoekers van Pesticide Action Network Nederland (Pan-NL), dat in januari vorig jaar werd opgericht, vonden in een kleine steekproef resten bijengif en schimmelbestrijders. Een daarvan is de schimmelbestrijder carbendazim, een middel dat in 2014 verboden werd omdat het misvormingen bij het ongeboren kind, kanker en onvruchtbaarheid bij mannen kan veroorzaken en hormonen verstoort. 
 

Planten vol gif bij tuincentrum Nederland

Groenrijk, Welkoop en Intratuin

PAN Nederland (PAN NL) heeft acht potplanten en een pakketje bloembollen uit een drietal tuincentra (Groenrijk, WelKOOP en Intratuin) onderzocht op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Tevens zijn ook twee menggrondmonsters van de potgrond op bestrijdingsmiddelen onderzocht. In de 11 monsters werden 27 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen, met een maximum van 9 stoffen in één monster. Het zijn vooral schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen die zijn aangetroffen.

Bestrijdingsmiddelen op planten van tuincentrum dood insecten

De meeste verschillende bestrijdingsmiddelen werden bij Intratuin aangetroffen, de hoogste gehalten bij WelKOOP.
 

Het betreft onder meer de volgende insecticiden:

  •  Acetamiprid in een Spaanse Margriet en een Klokjesbloem van WelKOOP. Acetamiprid is een lid van de zeer insecten-toxische groep neonicotinoïden die verantwoordelijk worden geacht voor de ineenstorting van o.a. bijen populaties.
  •  Indoxacarb in een Rhododendron van Intratuin. EFSA (Europese Voedselveiligheid Autoriteit) concludeert dat het insecticide Indoxacarb een hoog risico voor bijen inhoudt.
  •  L-Cyhalothrin (Lambda-Cyhalothrin een pyrethroïde) in een Rhododendron van Intratuin.
  • Deltamethrin (een pyrethroïde) in de rhododendron van Groenrijk.
  • Permethrin (een pyrethroïde) is aangetroffen in een Spaanse Margriet van WelKOOP. De stof Permethrin is niet als gewasbeschermingsmiddel toegelaten, maar wel als biocide ter bestrijding van wespen of mieren. Permethrin is geclassificeerd als zeer schadelijk voor o.a. bijen.

In principe zijn insecticiden, die als doel hebben bepaalde insecten te doden, ook schadelijk voor niet-doel insecten."
Aangetroffen middelen met risico ́s voor de gezondheid
Het aangetroffen en verboden fungicide Carbendazim kan onvruchtbaarheid bij mannen veroorzaken, schade aan DNA, hormoonverstoring en afwijkingen bij nakomelingen."Geanalyseerde insecticiden zoals Acetamiprid en Deltamethrin kunnen de hersenen van het zich ontwikkelende kind aantasten. Tebuconazool en Pirimicarb hebben negatieve effecten op de reproductie en ontwikkeling. Pirimicarb is ook neurotoxisch.

Bee Happy bollenmix niet vrij van bestrijdingsmiddelen

Zelfs de bollenmix “Bee Happy”, speciaal geselecteerde bollen voor bijen en vlinders blijkt niet vrij van bestrijdingsmiddelen. 

Onderzoek gifstoffen op planten door PAN-NL (Pesticide Action Network Netherlands) 

Dit rapport geeft de aanpak van het onderzoek, de resultaten, de toxiciteit van de aangetroffen middelen, de verhouding tot de ambities van de tuincentra en conclusies weer.

Lees hier het complete onderzoek

Hoe weet je of iets biologisch is kenmerk keurmerk label

Hoe weet je of iets biologisch is ? 

Als je planten in tuincentrum, bloemenwinkel of bouwmarkt koopt is het gemakkelijk om te zien of een plant biologisch is of niet. Is een plant biologisch dan staat er het Europese beeldmerk voor 'biologisch' op het label of op de verpakking: het groene vlaggetje met sterretjes.

Het woord 'biologisch' is beschermd door de Europese wetgeving. In Nederland is SKAL de organisatie die erop toe ziet dat dat woord en het vlaggetje (bij planten en voedingsmiddelen) alleen gebruikt wordt door partijen die zich aan de regels houden.


0
Inloggen is verplicht

Om een reactie te posten moet je ingelogd zijn

Log in
Nelleke van s Avatar

Nelleke van s 3 jaar geleden
Aangetoond is,dat bestrijdingsmiddelen ondermeer  veroorzakers zijn van de ziekte  Parkinson.😡


Liss Avatar

Liss 1 jaar geleden
Zou het ooit veranderen Nelleke?.


De Tuindingen nieuwsbrief

Ontvang iedere week de leukste en groenste nieuwsbrief vrijblijvend in je mailbox